Pateikiama LDID narių bibliografija nuo 2005 m. Ankstesnius bibliografinius duomenis galima rasti leidinyje „Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004“

Dr. Stasys Abramauskas

Prof. Dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė

Dr. Lina Balaišytė

Aistė Bimbirytė

Lijana Birkšytė-Klimienė

Dr. Juozapas Blažiūnas

Vladas Gasiūnas (1933-2008)

Dr. Asta Giniūnienė

Dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė

Habil. Dr. Algė Jankevičienė (1930-2015)

Dr. (Hp) Giedrė Jankevičiūtė

Dr. (Hp) Rūta Janonienė

Rasa Janonytė (1961–2008)

Dr. Margarita Janušonienė

Dr. Dalia Klajumienė

Dr. Ingrida Korsakaitė

Doc. Dr. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė

Dr. (Hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė

Prof. Dr. Nijolė Lukšionytė (1954-2014)

Prof. Dr. Algimantas Mačiulis

Dr. Neringa Markauskaitė

Jūratė Markevičienė

Dr. Marija Matušakaitė

Dr. Giedrė Mickūnaitė

Dr. Mindaugas Paknys

Dr. Dalia Ramonienė

Aurelija Rusteikienė

Dr. Regimanta Stankevičienė

Dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė

Prof. Dr. Laima Šinkūnatė

Dr. Jolanta Širkaitė

Ingrida Tamošiūnienė

Dr. Marija Nijolė Tumėnienė

Dr. Skaidrė Urbonienė

Dr. Aušra Vasiliauskienė

Dr. Dalia Vasiliūnienė

Doc. Dr. Rūta Birutė Vitkauskienė

Dr. Jolanta Zabulytė

Dr. Gintautė Žemaitytė

Dr. Milda Žvirblytė