Print This Page

Aktualijos

2008.01.29

Paskaitų ciklas "Lietuvos dailės istorijos eskizai"


Lietuvos dailės istorikų draugija jau trečius metus tęsia edukacinį projektą „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI" ir kviečia į paskaitas jau šešiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Alytuje, Birštone, Utenoje ir Anykščiuose
Lietuvos dailės istorikų draugija jau trečius metus tęsia edukacinį projektą

„LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ ir kviečia į paskaitas jau šešiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Alytuje, Birštone, Utenoje ir Anykščiuose.

Lietuvos dailės istorikų draugija maloniai kviečia visus besidominčius Lietuvos kultūra, dailės istorija bei paveldo aktualijomis į viešųjų paskaitų ciklą Lietuvos dailės istorijos eskizai. Šių paskaitų tikslas - parodyti pastaraisiais metais ypač aktyvių Lietuvos dailės tyrinėjimų gausius mokslinius atradimus. Kad šie atradimai nebūtų „vartojami“ vien tik siaurame mokslininkų rate, paskaitų ciklo skaitovai - profesionalūs dailės istorikai, pasirengę populiariai pristatyti savo darbo rezultatus. Todėl Lietuvos dailės istorijos eskizuose bus ne chronologiškai dėstoma Lietuvos dailės istorijos raida, bet aptariami patys naujausi, įdomūs ir aktualūs tyrinėjimai.

Tikimės, kad gausiai iliustruotos paskaitos padės atskleisti išsamesnį ir pilnesnį Lietuvos visuomenės ir kultūros savitumą, kultūrinės sanklodos ir meno kaitą įvairiais istoriniais laikotarpiais, paskatins geriau ir giliau pažinti Lietuvos kultūros vertybes.
Paskaitų ciklas vienu metu vyksta Vilniuje, Kaune, Alytuje, Anykščiuose, Birštone ir Utenoje.
Paskaitų tvarkaraštis:

VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
S. Daukanto a. 1, Vilnius, tel.: (8 5) 2691014
Paskaitos pradžia 18.30 val
2008 m. sausio 23 d. Gabija SURDOKAITĖ. Kryžius - karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai
2008 m. vasario 20 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje
2008 m. kovo 19 d. Doc. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika: dailės ikonologija
2008 m. balandžio 23 d. Doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Mstislavo Dobužinskio scenografija
2008 m. gegužės 21 d. Dr. Girėnas POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė
2008 m. spalio 1 d. Dr. Tojana RAČIŪNAITĖ. Stebuklingieji atvaizdai: reikšmės profiliai
2008 m. spalio 29 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Lietuvių medinių kryžių funkcijos tarptautiniame kontekste
2008 m. lapkričio 26 d. Dr. Neringa MARKAUSKAITĖ. Jėzuitų šventųjų atvaizdai Lietuvos dailėje

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS / KAUNO MIESTO MUZIEJUS
M. Valančiaus g. 6, Kaunas (prie Kauno arkikatedros), tel.: (8 37) 322584
Paskaitos pradžia 17.00 val.
2008 m. sausio 23 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje
2008 m. vasario 20 d. Dr. Girėnas POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė
2008 m. kovo 19 d. Dr. Lina BALAIŠYTĖ. XVIII a. pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas LDK
2008 m. balandžio 23 d. Dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Miunchenas ir Lietuva: dailės sąsajos XIX-XX a. pradžioje (paskaitos pradžia 16 val.)
2008 m. gegužės 21 d. Dr. Rima VALINČIŪTĖ. Švč. Dievo Motina ir Šiluva
2008 m. rugsėjo 24 d. Doc. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika: dailės ikonologija
2008 m. spalio 22 d. Dr. Neringa MARKAUSKAITĖ. Jėzuitų šventųjų atvaizdai Lietuvos dailėje
2008 m. lapkričio 26 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK baroko dailėje

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Savanorių g. 6, LT-62142, Alytus, tel.: (8 315) 51990
Paskaitos pradžia 16.00 val.
2008 m. sausio 30 d. Gabija SURDOKAITĖ. Kryžius - karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai
2008 m. vasario 20 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Alytaus krašto mediniai religiniai paminklai
2008 m. kovo 19 d. Dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Miunchenas ir Lietuva: dailės sąsajos XIX-XX a. pradžioje
2008 m. balandžio 23 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK baroko dailėje
2008 m. gegužės 21 d. Dr. Lina BALAIŠYTĖ. XVIII a. pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas LDK
2008 m. rugsėjo 24 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje
2008 m. spalio 22 d. Doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Dailininkas šiuolaikiniame teatre
2008 m. lapkričio 19 d. Dr. Algė ANDRIULYTĖ. Žvilgsnis į „Pirmąsias lietuvių dailės parodas“ iš šiandienos perspektyvos

BIRŠTONO SAKRALINIS MUZIEJUS
Birutės g. 10, Birštonas (prie bažnyčios), tel.: (8 319) 65699
Paskaitos pradžia 16.00 val.
2008 m. sausio 23 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK baroko dailėje
2008 m. vasario 20 d. Gabija SURDOKAITĖ. Kryžius - karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai
2008 m. kovo 19 d. Dr. Girėnas POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė
2008 m. balandžio 23 d. Dr. Tojana RAČIŪNAITĖ. Stebuklingieji atvaizdai: reikšmės profiliai
2008 m. gegužės 21 d. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Dailininkas šiuolaikiniame teatre
2008 m. rugsėjo 24 d. Dr. Neringa MARKAUSKAITĖ. Jėzuitų šventųjų atvaizdai Lietuvos dailėje
2008 m. spalio 22 d. Doc. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika: dailės ikonologija
2008 m. lapkričio 26 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Utenio a. 3, Utena, tel.: (8 389) 61637
Paskaitos pradžia 16.00 val.
2008 m. sausio 23 d. Doc. dr. Giedrė MICKŪNAITĖ. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viduramžių dailė
2008 m. vasario 20 d. Dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Miunchenas ir Lietuva: dailės sąsajos XIX-XX a. pradžioje
2008 m. kovo 19 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Utenos krašto mediniai religiniai paminklai
2008 m. balandžio 23 d. Dr. Girėnas POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė
2008 m. gegužės 21 d. Gabija SURDOKAITĖ. Kryžius - karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai
2008 m. rugsėjo 24 d. Doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Dailininkas šiuolaikiniame teatre
2008 m. spalio 22 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje
2008 m. lapkričio 26 d. Dr. Algė ANDRIULYTĖ. Žvilgsnis į „Pirmąsias lietuvių dailės parodas“ iš šiandienos perspektyvos

ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLA
J. Biliūno g. 21, LT-29111, Anykščiai, tel.: (8 381) 52953
Paskaitos pradžia 16.00 val.
2008 m. vasario 20 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK baroko dailėje
2008 m. kovo 12 d. Dr. Ieva PLEIKIENĖ. Lietuvos dailė sovietų valstybės šešėlyje
2008 m. balandžio 24 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Anykščių krašto mediniai religiniai paminklai
2008 m. rugsėjo 24 d. Dr. Algė ANDRIULYTĖ. Žvilgsnis į „Pirmąsias lietuvių dailės parodas“ iš šiandienos perspektyvos
2008 m. spalio 22 d. Dr. Girėnas POVILIONIS. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė
2008 m. lapkričio 26 d. Doc. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika: dailės ikonologija

^