Print This Page

Aktualijos

2008.12.05

Geriausios architektūros pavyzdžiai


LDID nariai kviečiami išrinkti geriausios architektūros pavyzdžius Lietuvoje. Iki gruodžio 15 d. savo balsus siųsti draugijos adresu: ldid@gmail.com

LDID nariai renka geriausius ir blogiausius Nepriklausomybės laikotarpio pastatus istorinėje aplinkoje.

Nepriklausomybės laikotarpio architektūra pastebimai pakeitė Lietuvos miestų „veidą“: išaugo nauji kvartalai, pakito senosios urbanistinės erdvės ir pavieniai istoriniai pastatai. Intensyvios statybos atnešė ne tik teigiamas permainas, bet ir rimtas problemas. Iškilo suniokojimo grėsmė atskiroms istorinėms architektūrinėms vertybėms bei ištisiems urbanistiniams paminklams (pvz., Vilniaus Užupio, Žvėryno rajonams, Kauno Naujamiesčiui ir Žaliakalniui).

LDID nariams rūpi darnus dabarties ir praeities sugyvenimas, istorinių urbanistinių erdvių bei pastatų protingas taikymas šiuolaikiniams poreikiams. Todėl skelbiama draugijos narių apklausa, kurios tikslas - išrinkti įgyvendintus geriausius ir blogiausius naujosios architektūrinius projektus.

Ši apklausa - pilietinė akcija, kuria siekiama ištirti ir paviešinti nepriklausomų, t. y. su specializuotomis valstybinėmis paveldosaugos institucijomis ir privačiomis projektavimo įstaigomis nesusijusių, profesionalių dailės bei architektūros istorikų nuomonę apie šiuolaikinės architektūros santykį su paveldu. Apklausos rezultatų sklaida norima atkreipti projektuotojų, užsakovų bei plačiosios visuomenės dėmesį į opius architektūrinės-urbanistinės aplinkos formavimo klausimus.
Apklausos objektas ir eiga

Vertinama Nepriklausomybės laikotarpio (po 1990 m.) architektūra:
1) nauji statiniai istorinėje aplinkoje;
2) naujoms reikmėms pritaikytos istorinių pastatų rekonstrukcijos. Abiejose grupėse renkama po vieną geriausią ir vieną blogiausią realizaciją - iš viso 4 pavyzdžiai.

Vertinimo kriterijai
1) Urbanistinė situacija (darnus arba nedarnus pastato santykis su susiklosčiusia infrastruktūra, aplinkinėmis architektūrinėmis erdvėmis, gretimų statinių masteliais, tūriais bei formų stilistika).
2) Estetinė raiška (autentiški arba neautentiški pastato stiliaus požymiai, technologijų ir formų atitikimas ar nedermė, medžiagų ir statybos darbų kokybė).
3) Funkcionalumas (senosios pastato paskirties ir naujųjų poreikių derinimas, jo vidaus ir išorės struktūros keitimas arba naujo modernaus statinio eksploatacijos sąlygos bei galimybės istorinio urbanistinio komplekso aplinkoje).

Be išvardytųjų, kiekvienas vertintojas savo nuožiūra gali pasitelkti papildomus socialinius, psichologinius, ekologinius bei kt. argumentus.


Panevėžio G. Petkevičaitės Bitės biblioteka

biblioteka1

biblioteka2  
biblioteka3

 Viešbutis „Daugirdas“ Kaune, T. Daugirdo g. 4.

1

2

Buvusioje sinagogoje Zamenehofo g. 4 Kaune įrengta kosmetologijos gydykla.

1

2

3

4

VDU Teologijos fakultetas Kaune, buvusiuose zitiečių namuose.

1

2

3

Namas Kęstučio g. Vilniuje

1

2

3

4

Medinė vila Vilniaus Žvėryno D. Poškos ir Birutės gatvių kampe

1

2

3

4

^