Print This Page

Aktualijos

2009.01.16

Paskaitų ciklas "Lietuvos dailės istorijos eskizai"


Lietuvos dailės istorikų draugija jau ketvirtus metus tęsia edukacinį projektą „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI" ir kviečia į paskaitas šešiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Alytuje, Birštone, Utenoje ir Anykščiuose.

Lietuvos dailės istorikų draugija jau ketvirtus metus tęsia edukacinį projektą „Lietuvos dailės istorijos eskizai" ir kviečia į paskaitas šešiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Alytuje, Anykščiuose, Birštone ir Utenoje.
Lietuvos dailės istorikų draugija maloniai kviečia visus besidominčius Lietuvos kultūra, dailės istorija bei paveldo aktualijomis į viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai". Šių paskaitų tikslas - atskleisti pastaraisiais metais ypač aktyvių Lietuvos dailės tyrinėjimų gausius mokslinius atradimus. Kad šie atradimai nebūtų „vartojami" vien tik siaurame mokslininkų rate, paskaitų ciklo skaitovai - profesionalūs dailės istorikai, pasirengę populiariai pristatyti savo darbo rezultatus. Todėl „Lietuvos dailės istorijos eskizuose" bus ne chronologiškai dėstoma Lietuvos dailės istorijos raida, bet aptariami patys naujausi, įdomūs ir aktualūs tyrinėjimai.
Tikimės, kad gausiai iliustruotos paskaitos padės atskleisti išsamesnį ir pilnesnį Lietuvos visuomenės ir kultūros savitumą, kultūrinės sanklodos ir meno kaitą įvairiais istoriniais laikotarpiais, paskatins geriau ir giliau pažinti Lietuvos kultūros vertybes.
Projektą remia:
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos


PASKAITŲ TVARKARAŠTIS:

VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
S. Daukanto a. 1, Vilnius, (8 5) 2691014
Paskaitos vyksta trečiadieniais 12.00 val.

2009 m. sausio 28 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. XVII a. Lietuvos knygų grafika: A. H. Palubinskio „Rožynas"
2009 m. vasario 25 d. Dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Moterys dailininkės XVII-XIX a.
2009 m. kovo 18 d. Raimonda NORKUTĖ. Angelų vaizdavimo tradicija ir reikšmė bažnytinėje dailėje
2009 m. balandžio 22 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. Vilniaus gyvenamųjų namų XIX a. sienų tapyba
2009 m. gegužės 20 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Lietuvos medinių kryžių formos tarptautiniame kontekste
2009 m. rugsėjo 22 (antradienis) 18.30 val. Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. spalio 21 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS / KAUNO MIESTO MUZIEJUS
M. Valančiaus g. 6, Kaunas (prie Kauno arkikatedros), (8 37) 322584
Paskaitos vyksta trečiadieniais 17.00 val.

2009 m. sausio 28 d. Gabija SURDOKAITĖ. Kryžius - karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai
2009 m. vasario 24 d. (antradienis) Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. kovo 18 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m. balandžio 22 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. XVII a. Lietuvos knygų grafika: A. H. Palubinskio „Rožynas"
2009 m. gegužės 20 d. Indrė ŠURKUTĖ. Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje
2009 m. rugsėjo 23 d. Raimonda NORKUTĖ. Angelų vaizdavimo tradicija ir reikšmė bažnytinėje dailėje
2009 m. spalio 21 d. Dr. Tojana RAČIŪNAITĖ. Stebuklingieji atvaizdai: reikšmės profiliai

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Savanorių g. 6, LT-62142, Alytus, tel.: (8 315) 51990
Paskaitos vyksta trečiadieniais 16.00 val.

2009 m. sausio 28 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Lietuvos medinių kryžių formos tarptautiniame kontekste
2009 m. vasario 25 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. XVII a. Lietuvos knygų grafika: A. H. Palubinskio „Rožynas"
2009 m. kovo 18 d. Dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Mstislavo Dobužinskio kūryba teatrui
2009 m. balandžio 21 d. (antradienis) Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. gegužės 20 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m. rugsėjo 22 d. (antradienis) Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ. Sakralinė dailė ir šiuolaikinis žiūrovas
2009 m. spalio 21 d. Dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Liudo Truikio scenografija: muzikos ir dailės ryšiai

ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLA
J. Biliūno g. 21, LT-29111, Anykščiai, tel.: (8 381) 52953
Paskaitos vyksta antradieniais 16.00 val.

2009 m. sausio 27 d. Dr. Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ. Gotikos skulptūra Lietuvoje
2009 m. vasario 24 d. Jolanta BERNOTAITYTĖ. Kuo įdomūs daktaro Jono Basanavičiaus portretai?
2009 m. kovo 17 d. Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. balandžio 21 d. Indrė ŠURKUTĖ. Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje
2009 m. rugsėjo 22 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m. lapkričio 3 d. Raimonda NORKUTĖ. Angelų vaizdavimo tradicija ir reikšmė bažnytinėje dailėje

BIRŠTONO SAKRALINIS MUZIEJUS
Birutės g. 10, Birštonas (prie bažnyčios), tel.: (8 319) 65699
Paskaitos vyksta sekmadieniais 13.00 val.

2009 m. sausio 25 d. Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ. Sakralinė dailė ir šiuolaikinis žiūrovas
2009 m. vasario 22 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m. kovo 22 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. XVII a. Lietuvos knygų grafika: A. H. Palubinskio „Rožynas"
2009 m. balandžio 26 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Lietuvos medinių kryžių formos tarptautiniame kontekste
2009 m. gegužės 23 d. (šeštadienis) Dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Moterys dailininkės XVII-XIX a.
2009 m. rugsėjo 20 d. Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. spalio 18 d. Gabija SURDOKAITĖ. Caro valdžios požiūris į tradicinę Lietuvos kryždirbystę

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Utenio a. 3, Utena, tel.: (8 389) 61634
Paskaitos vyksta trečiadieniais 16.00 val.

2009 m. sausio 28 d. Dr. Dalia KLAJUMIENĖ. XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių puošyboje
2009 m. vasario 25 d. Dr. Jolanta ZABULYTĖ. Lietuvos medinių kryžių formos tarptautiniame kontekste
2009 m. kovo 18 d. Aušra VASILIAUSKIENĖ. XVII a. Lietuvos knygų grafika: A. H. Palubinskio „Rožynas"
2009 m. balandžio 22 d. Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ. Šv. Brunonas Kverfurtietis ir Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m. gegužės 19 d. (antradienį) Doc. dr. Aušrinė SLAVINSKIENĖ. Unikalus XIX a. leidinys - Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas"
2009 m. rugsėjo 29 d. (antradienis) Dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS. Moterys dailininkės XVII-XIX a.
2009 m. lapkričio 10 d. Gabija SURDOKAITĖ. Caro valdžios požiūris į tradicinę Lietuvos kryždirbystę


^