Print This Page

Aktualijos

2009.05.05

Geriausių 2008 m. knygų rinkimai


Visuotiniame LDID narių susirinkime 2009 m. balandžio 28 d. išrinktos geriausios 2008 m. pasirodžiusios dailės istorijos knygos.
Visuotiniame LDID narių susirinkime 2009 m. balandžio 28 d. (susirinkimo protokolą žr. direktorijoje Susirinkimai) išrinktos geriausios 2008 m. pasirodžiusios dailės istorijos knygos.

Geriausia 2008 m. fundamentinių dailėtyros tyrimų publikacija pripažinta Giedrės Mickūnaitės monografija Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-01-2

Geriausia 2008 m. taikomųjų dailėtyros tyrimų publikacija pripažinta Vlado Drėmos knyga Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų, sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, ISBN 978-9955-341-47-5

Sveikiname autorę ir sudarytojus!

^