Print This Page

Aktualijos

2010.03.16

Konferencija Vlado Drėmos 100-mečiui paminėti


Lietuvos dailės istorijos draugija organizuoja konferenciją „Atrasti Vilnių“, skirtą Vlado Drėmos 100-mečiui paminėti. Konferencija vyks 2010 m. kovo 19 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje.
Lietuvos dailės istorijos draugija organizuoja konferenciją "Atrasti Vilnių", skirtą Vlado Drėmos 100-mečiui paminėti. Konferencija vyks 2010 m. kovo 19 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje.
Konferencijos programa:
9:00 - 9:15 dalyvių registracija
9:15 - 9:30 organizatorių sveikinimas
I. Vilniaus atradimai (moderuoja dr. Dalia Vasiliūnienė)
9:30 - 9:50
Dr. doc. Irena Vaišvilaitė. Vilnius: miesto centro problema
9:50 - 10:10
Dr. Jurgita Verbickienė. Nekrikščioniškojo Vilniaus paveldas ir istorijos siužetai: Vlado Drėmos požiūris
10:10 - 10:30
Dr. Mindaugas Paknys. Antakalnio Švč. Mergelės Marijos Maloningosios paveikslas
10:30 - 11:00 kavos pertrauka
11:00 - 11:20
Dr. Rūta Vitkauskienė. Fragmentas iš Vilniaus miesto istorijos: Radvilų rūmų užgrobimas
11:20 - 11:40
Dr. Lara Lempertienė. Iliustruota „Lietuvos Jeruzalės" mitų knyga: apie Zalmano Šneuro ir Hermano Štruko knygą „Vilna" (Berlin, 1923)
11:40 - 12:00
Dr. Dangiras Mačiulis. 1939-ieji: lietuviai „atranda" Vilnių
12:00 - 13:00 pietų pertrauka
II. Kultūros paveldo lemtys ir likimai (moderuoja dr. doc. Giedrė Jankevičiūtė)
13:00 - 13:20
Dr. Marija Drėmaitė. Vilniaus griovimas ir atstatymas II-ojo Pasaulinio karo metais ir ankstyvuoju pokariu
13:20 - 13:40
Salvijus Kulevičius. Kultūros paveldo restauravimo principai sovietinėje Lietuvoje: idėjinės kryptys ir jų raiška
13:40 - 14:00
Jūratė Markevičienė. Dingstantis Vilnius
14:00 - 14:20
Dr. Sigita Maslauskaitė. Dialogas su Vladu Drėma apie požiūrį į paveldo restauravimą: Šv. Mykolo bažnyčios pritaikymas Bažnytinio paveldo muziejui
14:20 - 14:40
Dr. doc. Giedrė Mickūnaitė. Trakų parapinės bažnyčios restauravimas: atradimai, praradimai, vertinimai
14:40 - 15:00 kavos pertraukėlė
III. Rašytiniai ir vaizdiniai šaltiniai (moderuoja dr. Marija Drėmaitė)
15:00 - 15:20
Dr. prof. Nijolė Lukšionytė. Vilniaus architektūra menotyrininko žvilgsniu - nuo Mariano Sokołowskio iki Vlado Drėmos
15:20 - 15:40
Dr. doc. Rasa Andriušytė-Žukienė. Vlado Drėmos mintys apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį
15:40 - 16:00
Dr. doc. Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė. Lietuvos romantizmo dailės tyrimai nuo XIX a. pradžios iki Vlado Drėmos
16:00 - 16:20
Dr. Alma Lapinskienė. Vladas Drėma ir tarpukario Vilniaus lietuvių literatūra
16:20 - 16:40
Viktoras Liutkus. Vlado Drėmos dailė
17:00 - 17:30 baigiamosios diskusijos

^