Print This Page

Aktualijos

2010.07.20

2010 m. birželio 22 d. įvyko visuotinis LDID susirinkimas


2010 m. birželio 22 d. Vilniaus dailės akademijoje įvyko visuotinis LDID susirinkimas
2010 m. birželio 22 d. Vilniaus dailės akademijoje įvyko visuotinis LDID susirinkimas. Pirmininkė Dalia Vasiliūnienė pristatė LDID veiklos ir finansinę ataskaitą už 2007–2010 m. Atviro balsavimo metu ataskaitai pritarta vienbalsiai. Įvyko konkursas „Geriausia 2009 m. publikacija“. Geriausia 2009 m. fundamentinių dailėtyros tyrimų publikacija pripažinta Skirmantės Smilingytės–Žeimienės monografija "Lietuvos bažnyčių dailė: XX amžiaus I pusė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas". Geriausia 2009 m. taikomųjų dailėtyros tyrimų publikacija pripažinta knyga "Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, sudarytojos: Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus". Susirinkimo metu aptartas V. Drėmos 100 metų jubiliejui skirto projekto finansų klausimas bei LDID iniciatyva dėl Tytuvėnų bernardinų bažnyčios ir vienuolyno restauravimo problemų. Įvyko naujos LDID tarybos rinkimai: LDID pirmininkė – dr. Giedrė Mickūnaitė, vicepirmininkės – dr. Marija Drėmaitė ir dr. Sigita Maslauskaitė, sekretorius – dr. Helmutas Šabasevičius, iždininkė – dr. Gabija Surdokaitė.

^