Print This Page

Aktualijos

2010.09.12

Lietuvos dailės istorijos eskizaiLietuvos dailės istorikų draugijos paskaitų ciklas „Lietuvos dailės istorijos eskizai, skirtas besidomintiems Lietuvos kultūra, dailės istorija ir paveldo aktualijomis.
Lietuvos dailės istorikų draugijos paskaitų ciklas „Lietuvos dailės istorijos eskizai, skirtas besidomintiems Lietuvos kultūra, dailės istorija ir paveldo aktualijomis. Šį projektą Lietuvos dailės istorikų draugija tęsia jau penktus metus. Paskaitų tikslas – kuo platesnei visuomenei parodyti Lietuvos dailės ir architektūros tyrinėjimų gausius mokslinius atradimus. Iki šių metų paskaitos vykdavo šešiose miestuose – Vilniuje, Kaune, Alytuje, Birštone, Utenoje ir Anykščiuose. Deja, Lietuvą, kaip ir kitas šalis, ištikusi finansinė krizė pakoregavo projekto apimtis. Šiais metais jis tęsiamas tik trijuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Birštone.

Paskaitas skaito profesionalūs dailės istorikai, pasirengę populiariai pristatyti savo darbo rezultatus. „Lietuvos dailės istorijos eskizuose“ ne chronologiškai dėstoma Lietuvos dailės istorijos raida, bet aptariami patys naujausi, įdomiausi ir aktualiausi tyrinėjimai. Tikimės, kad gausiai iliustruotos paskaitos padės klausytojui išsamiau atskleisti Lietuvos visuomenės ir kultūros savitumą, kultūrinės sanklodos ir meno kaitą įvairiais istoriniais laikotarpiais, paskatins giliau pažinti Lietuvos kultūros vertybes.

Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir VŠĮ „Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikių fondas“.

Paskaitų tvarkaraštis:

Vilnius (Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9)

2010 m. sausio 27 d. Sakraliojo atvaizdo samprata ir visuomenė. Paskaitą skaitys prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

2010 m. vasario 17 d. Sietynai Europoje ir XVII–XX a. I pusės sietynų paveldas Lietuvoje. Paskaitą skaitys doktorantė Alantė Valtaitė.

2010 m. kovo 17 d. Liturginiai indai Lietuvos bažnyčiose: funkcija, istorija, forma. Paskaitą skaitys dr. Dalia Vasiliūnienė.

2010 m. balandžio 21 d. 17 val. Rengiamųjų skulptūrų tradicija Lietuvoje XVII–XX a. Paskaitą skaitys dr. Gabija Surdokaitė.

2010 m. gegužės 19 d.  17 val. Sakralinė dailė ir šiuolaikinis žiūrovas. Paskaitą skaitys Ramutė Rachlevičiūtė

2010 m. birželio 16 d. 17 val. Patalpų dekoravimo tapetais istorija Europoje ir Lietuvoje (XVII–XX a. pr.). Paskaitą skaitys dr. Dalia Klajumienė

2010 m. rugsėjo 29 d. 17 val. Lietuvos altorių architektūros ir dekoro pirmavaizdžiai. Paskaitą skaitys prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė.

2010 m. spalio 27 d.  17 val. Švč. Mergelės Marijos gerbimo meninė išraiška XX a. I pusėje. Paskaitą skaitys dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2010 m. lapkričio 17 d.  17 val. Romantizmas ir XIX a. Lietuvos dailė. Paskaitą skaitys dr. Helmutas Šabasevičius

Kaunas Kauno miesto muziejus / Kauno arkivyskupijos muziejus, M. Valančiaus g. 6)

2010 m. sausio 27 d. 17.00 val. Sietynai Europoje ir XVII–XX a. I pusės sietynų paveldas Lietuvoje. Paskaitą skaitys doktorantė Alantė Valtaitė

2010 m. vasario 24 d. 17.00 val. Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje. Paskaitą skaitys doc. dr. Aušrinė Slavinskienė.

2010 m. rugsėjo 29 d. 17.00 val. Švč. Mergelės Marijos gerbimo meninė išraiška XX a. I pusėje. Paskaitą skaitys dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2010 m. spalio 27 d.  17 val. Patalpų dekoravimo tapetais istorija Europoje ir Lietuvoje (XVII–XX a. pr.). Paskaitą skaitys dr. Dalia Klajumienė

2010 m. lapkričio 24 d. 17.00 val. Lietuvos altorių architektūros ir dekoro pirmavaizdžiai. Paskaitą skaitys prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė.

Birštonas (Birštono sakralinis muziejus, Birutės g. 10)

2010 m. sausio 27 d. 16.00 val. Pranciškaus Smuglevičiaus kūryba. Paskaitą skaitys dr. Helmutas Šabasevičius

2010 m. vasario 24 d. 16.00 val. Švč. Mergelės Marijos gerbimo meninė išraiška XX a. I pusėje. Paskaitą skaitys dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2010 m. rugsėjo 29 d. 16.00 val. Patalpų dekoravimo tapetais istorija Europoje ir Lietuvoje (XVII–XX a. pr.). Paskaitą skaitys dr. Dalia Klajumienė

2010 m. spalio 27 d. 16.00 val. Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje. Paskaitą skaitys doc. dr. Aušrinė Slavinskienė

2010 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Geležiniai kapų kryžiai. Paskaitą skaitys dr. Jolanta Zabulytė

Alytus (Alytaus kraštotyros muziejus, Savanorių g. 6)

2010 m. sausio 27 d. 16.00 val. Pergolės ir treliažo motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdžiai XIX a. Lietuvos pasaulietinės architektūros puošyboje. Paskaitą skaitys dr. Dalia Klajumienė

2010 m. vasario 24 d. 16.00 val. Lietuvos dailės paveldas: esama būklė ir išsaugojimo perspektyvos. Paskaitą skaitys dr. Margarita Janušonienė

2010 m. rugsėjo 29 d. 16.00 val. Romantizmas ir XIX a. Lietuvos dailė. Paskaitą skaitys dr. Helmutas Šabasevičius

2010 m. spalio 27 d. 16.00 val. Geležiniai kapų kryžiai. Paskaitą skaitys dr. Jolanta Zabulytė

2010 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje. Paskaitą skaitys doc. dr. Aušrinė Slavinskienė

Maloniai visus kviečiame pasiklausyti mūsų paskaitų.

^