Print This Page

Aktualijos

2010.09.12

Giminių mecenatystė Lietuvoje


Lietuvos dailės istorikų draugija ir Bažnytinio paveldo muziejus  rengia paskaitų ciklą „Giminių mecenatystė Lietuvoje“.
Lietuvos dailės istorikų draugija ir Bažnytinio paveldo muziejus  rengia paskaitų ciklą „Giminių mecenatystė Lietuvoje“. Klausytojai galės susipažinti su LDK ir XIX a. garsių giminių kultūrinė veikla, kurios dėka galime kalbėti ne tik apie jų politinę veiklą, LDK tapatumo formavimą ir ugdymą, teisinės sistemos formavimą, bet ir apie itin vertingus LDK ir vėlesnio XIX a. laikotarpio architektūros ir dailės objektus, kurie šiandien laikomi neatsiejama Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo dalimi. Šiandien apie didikų Pacų, Sapiegų, Oginskių ar kitų bajorų giminių kultūrinės veiklos palikimą turėtume kalbėti nagrinėdami ne tik jų rūmų ar dvarų architektūrą, dailės kūrinių užsakymą tų pastatų puošimui, tačiau turime pabrėžti, kad jie taip pat fundavo, statydino, įrengė ir išlaikė daugelį bažnyčių, vienuolynų, palivarkų pastatų, mokymo įstaigų, skatino ir ugdė muzikinį gyvenimą. Visos didikų giminės kolekcionavo meno kūrinius, globojo menininkus, užsakydavo kūrinius, skirtus tam tikram tikslui, panaudojimui, vienai ar kitai progai.

Paskaitose bus kalbama apie didikų Pacų giminės politinę ir kultūrinę veiklą, Sapiegų giminės funduotas bažnyčias ir joms užsakytus kūrinius (Kretingos Bernardinų vienuolyno, Kodeno, Vilniaus Trinitorių Tryšių ir kt. bažnyčios), gausius Vilniaus Bernardinų vienuolyno geradarius ir savo meniniais gabumais išsiskiriančios Riomerių šeimos atstovus.

Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir VŠĮ „Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikių fondas“.

Paskaitų tvarkaraštis:

2010 m. birželio 10 d. 17 val. Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios Vilniuje fundatoriai ir geradariai. Paskaitą skaitys dr. Rūta Janonienė.

2010 m. rugsėjo 9 d. 17 val. Riomerių giminės meninė veikla. Paskaitą skaitys dr. Jolanta Širkaitė.

2010 m. spalio 14 d. 17 val. Žymiausios Sapiegų giminės bažnytinės fundacijos LDK. Paskaitą skaitys dr. Tojana Račiūnaitė.

2010 m. lapkričio 11 d. 17 val. Pacų politika ir kultūrinė veikla XVII a. Paskaitą skaitys dr. Mindaugas Paknys.

Maloniai visus kviečiame pasiklausyti šių paskaitų, kurios vyks Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius).

^