Print This Page

Aktualijos

2013.06.08

LDID kelionė į Kupiškį


Birželio 8 d. vyko tradicinė LDID kelionė, kurios maršrutą sudarė Vidmantas Jankauskas. 

LDID kelionė į Kupiškį

LDID nariai keliautojai prie Igno Šlapelio sodybos vietą ženklinančio akmens. 

Nuotrauką atsiuntė Dalia Vasiliūnienė
Birželio 8 d. vyko tradicinė LDID kelionė, kurios maršrutą sudarė Vidmantas Jankauskas. Aplankyta Adomynė (mediniai dvaro rūmai, parkas), Bugailiškiai, Šimonys, Norkūnai (istoristiniai dvaro rūmai, parkas, Noriūnėlių palivarko pastatai), Palėvenė (barokinė dominikonų bažnyčia ir vienuolynas), Žemutinė Palėvenė (Komarų dvaras ir parkas), Uoginiai (Adomo Petrausko muziejus, koplyčia), Antašava (klasicistiniai dvaro rūmai, klebonija, XVIII a. bažnyčia), Palėvenėlė (klasicistinė bažnyčia), Skapiškis (klasicistinė vienuolyno bažnyčia, blaivybės paminklas).

LDID nariai keliautojai prie Komarų dvaro su Bogdano Komaro anūke Nijole Marija Milakniene

LDID nariai keliautojai prie Komarų dvaro su Bogdano Komaro anūke Nijole Marija Milakniene. 

Nuotrauką atsiuntė Vidmantas Jankauskas

^