Print This Page

Aktualijos

2013.05.22

2010 - 2012 metų LDID publikacijų konkursas


Surengtas 2010 - 2012 metų dailėtyrinių publikacijų konkursas.

2010 - 2012 metų LDID publikacijų konkurso laimėtojai

2010

Fundamentiniai tyrimai

Rūta Janonienė. Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje, Vilnius: „Aidai”, 2010, 512 p., il., ISBN 978-9955-656-80-7

Taikomieji leidiniai

Giedrė Mickūnaitė: “Gediminas”, “Kaunas”, “Lithuania”, “Lithuanian Metrica”, “Lithuanian Statutes”, “Mindaugas”, “Trakai”, “Vilnius”, in: Oxford Dictionary of the Middle Ages, sud. Robert E. Bjork (Oxford: Oxford University Press, 2010), t. 2, p. 687–88, t. 3, p. 921, p. 1024–25, p. 1025, p. 1025, p. 1145, t. 4, p. 1647, p. 1701; ISBN 978-0-19-866262-4.

2011

Fundamentiniai tyrimai

Liepa Griciūtė-Šverebienė. XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. – 364 p.: 113 iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose ir p. 317–342. – ISBN 978-609-447-027-1

Taikomieji leidiniai

Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. – 512 p. : 475 iliustr. – Virš. tik bendr. antr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale ir p. 482–493. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 503–511. – ISBN 978-9955-868-44-6.

2013

Fundamentiniai tyrimai

Jolita Mulevičiūtė. Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914. LKTI, 2012

Taikomieji leidiniai

Lietuvos dailininkų žodynas =Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudaryt. Jolanta Širkaitė. 520 p.: žml.– Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės, p. 456–519. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

^